Privacyverklaring

D

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens over u verzamelen, gebruiken en beschermen. U kunt hier ook vinden hoe u contact met ons op kunt nemen indien u nog met vragen zit, wij beantwoorden deze graag.

 

We bieden een aantal producten en diensten aan gerelateerd aan online autoverhuur. Dit bieden we aan via onze eigen websites en e-mail (‘platformen’). Tevens doen wij dit via de websites van zakenpartners, social media en andere platformen. Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonlijke data die we verzamelen tijdens dit proces, of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of via sociale media.

 
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Zonder bepaalde informatie kunnen we u niet helpen bij het maken van een boeking of offerte. Wanneer u een van beide maakt, vragen wij naar de informatie die we nodig hebben om u te kunnen geven waar u om vraagt. Dit zijn vrij algemene gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, en contactgegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van uw boeking kan er ook gevraagd worden naar informatie over uw rijbewijs en uw betalingsgegevens.

Er zijn ook situaties waarin we gegevens over u ontvangen van derden, of waarin we automatisch gegevens verzamelen. Dit was een korte samenvatting over de gegevens die we verzamelen. Wilt u hier graag meer over weten?

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

We bewaren en gebruiken de gegevens die u ons verstrekt. Wanneer u een boeking maakt hebben we in ieder geval nodig uw naam, e-mailadres en betalingsgegevens. Ook vragen we naar uw adres, telefoonnummer, geboortedatum, en naar de namen van de eventuele extra bestuurders.

Wanneer u contact met ons opneemt (via bijvoorbeeld telefoon, e-mail of social media) verzamelen wij ook gegevens over u.

Na afloop van uw boeking kunnen we u vragen uw ervaring te beoordelen. We vragen hiernaar zodat we onze diensten kunnen verbeteren, en om ervoor te zorgen dat toekomstige klanten precies krijgen waar ze naar zoeken.

 
Persoonsgegevens van anderen die u aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u een extra bestuurder toevoegt, of dat u een boeking namens iemand anders maakt, bijvoorbeeld een vriend, familielid of collega. U dient ervoor te zorgen dat de mensen waarvan u gegevens verstrekt zich hiervan bewust zijn, en dat ze accepteren hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan (zoals beschreven in deze Privacyverklaring). Dit is uw verantwoordelijkheid.

 
Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u een boeking maakt verzamelen we gegevens over, welk platform u gebruikt, en hoe u op dit platform terechtgekomen bent (of u bijvoorbeeld doorverwezen bent via een andere website).

Zelfs als u uiteindelijk geen boeking maakt, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens wanneer u onze platformen bezoekt. Dit kan zijn welke pagina's u heeft bezocht en informatie over uw klikgedrag. Ook kan dit informatie bevatten over uw applicatieversie, taalinstellingen en gegevens om uw apparaat te identificeren.

 
Persoonsgegevens die we van andere bedrijven ontvangen

We kunnen ook gegevens over u ontvangen vanuit social media-platforms, onze zakenpartners, bedrijven groepen of derden partijen. Bijvoorbeeld:

 • We werken samen met affiliatiepartners om onze diensten op andere platformen aan te bieden. Als u van deze platformen gebruik maakt, kunnen wij uw persoonsgegevens met hen delen, en zij met ons.
 • De bedrijven die de diensten leveren die u heeft geboekt via onze platformen, moeten wellicht gegevens over u naar ons doorsturen – bijvoorbeeld, wanneer u een verzekeringsclaim bij ons indient.
 • Onze zakenpartners kunnen ook gegevens over u naar ons toesturen met als doel ons te helpen u meer relevante advertenties te tonen.

We kunnen deze gegevens combineren met de gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft. Zie 'Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?' voor meer informatie

 
Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We vragen u naar uw persoonsgegeven om een auto voor u te kunnen boeken (en eventuele extra benodigdheden voor uw boeking), en om te zorgen dat u van de best mogelijke service geniet. We gebruiken het ook om contact met u op te nemen over de nieuwste deals en speciale aanbiedingen. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, maar er zijn ook nog andere redenen. Wilt u hier graag meer over weten?

 
Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

 1. Boekingen: Op de eerste plaats gebruiken we uw persoonsgegevens om uw boeking te voltooien en te beheren, en om de nodige informatie door te sturen naar het bedrijf dat uw auto levert (of een ander product of service, zoals een verzekering). Dit houdt ook in dat we met u dienen te communiceren over uw boeking, dit kan zijn in de vorm van bevestigingen, wijzigingen en herinneringen.
 2. Klantenservice: Wij bieden persoonlijke klantenservice, ons team heeft uw gegevens nodig zodat zij u kunnen assisteren bij het maken van een boeking, of bijvoorbeeld voor het behandelen van uw vragen voor, tijdens of na uw boeking.
 3. Klantenbeoordelingen: We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u een korte vragenlijst betreffende uw boeking te sturen. Dit helpt ons om zowel onze service als de service van onze zakenpartners beter te begrijpen, en te verbeteren.
 4. Marketingdoeleinden: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, hieronder verstaan we onder andere:
  • Contact met u opnemen via de telefoon, per e-mail, of via whatsapp (hangt af van de contactgegevens die u met ons heeft gedeeld) met ons laatste nieuws, speciale aanbiedingen, kortingen en updates, inclusief informatie over onze producten en diensten (en die van andere bedrijven in onze groep, of affiliatiepartners).
  • Het tonen van relevante aanbiedingen aan u op onze platformen of op websites van derden, inclusief socialmediawebsites.
  • U uitnodigen om mee te doen aan promotieactiviteiten (zoals het refereren van vrienden, of wedstrijden)
 5. Met u communiceren: Er kunnen andere momenten voorkomen dat we contact met u op moeten nemen via de telefoon, per e-mail, of via een Whatsapp. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn, waaronder:
  • Het reageren op, en afhandelen van verzoeken die u heeft ingediend.
  • U een herinnering sturen over een boeking die u nog niet voltooid heeft, en om na te gaan of u hulp nodig heeft. Wij zien dit als een nuttige aanvullende service, aangezien dit het mogelijk maakt een boeking voort te zetten zonder de auto opnieuw te moeten vinden, en zonder alle boekingsgegevens opnieuw in te moeten vullen.
  • Het u toesturen van een vragenlijst, of u uitnodigen een beoordeling achter te laten over uw ervaring.
  • Het u toesturen van andere benodigdheden in verband met uw boeking, zoals onze contactinformatie (of van een ander bedrijf) indien u hulp nodig heeft tijdens uw boeking.
 6. Marktonderzoek: We kunnen u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek Eventuele aanvullende persoonlijke informatie die u met ons deelt tijdens dit marktonderzoek wordt alleen gebruikt met uw toestemming.
 7. Fraudedetectie en preventie: Om een betrouwbare en veilige omgeving te creëren gebruiken we uw persoonsgegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, en andere illegale of ongewenste activiteiten. Op dezelfde manier gebruiken wij persoonsgegevens voor risicobeoordeling en veiligheidsdoeleinden, waaronder de authenticatie van gebruikers en boekingen. Dit kan soms betekenen dat we bepaalde boekingen (tijdelijk) moeten tegenhouden.
 8. Het verbeteren van onze diensten: We analyseren persoonsgegevens om ons te helpen de functionaliteit en de kwaliteit van onze online diensten te verbeteren, evenals de gehele gebruikerservaring. We zijn voor u altijd opzoek naar manieren om onze platformen eenvoudiger, en prettiger in gebruik te maken.
 9. Klantenbeoordelingen: Na uw boeking kunnen we u uitnodigen de service die wij, of onze zakenpartner, verleend heeft te beoordelen. Met uw beoordeling helpt u toekomstige klanten de juiste keuze te maken, en helpt u onze zakenpartners met het verbeteren van hun diensten.
 10. Toezicht op gesprekken: We kunnen Whatsapp berichten bewaren en/of onze collega’s kunnen meekijken voor trainingsdoeleinden, en om ervoor te zorgen dat we consistent een topservice leveren. Na een bepaalde tijd worden de berichten weer verwijderd, tenzij we een rechtmatige reden hebben dit niet te doen (wanneer dit bijvoorbeeld bewijs voor fraude is).
 11. Juridische doeleinden: Tot slot kunnen we in sommige gevallen uw persoonsgegevens gebruiken om juridische geschillen af te handelen en op te lossen, voor reglementair onderzoek of compliance.

 
Om uw persoonsgegevens zoals beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen

 • Uitvoering van een contract: We moeten uw persoonsgegevens gebruiken om een contract dat u met ons bent aangegaan na te leven. Wanneer u bijvoorbeeld een auto boekt, moeten wij uw boekingsgegevens noteren om er zeker van te zijn dat de auto voor u klaarstaat.
 • Legitieme belangen: We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze 'legitieme belangen' (van toepassing op alles waarvan we van mening zijn dat het een essentieel onderdeel vormt van het proces om ons bedrijf succesvol te kunnen runnen – en tegelijkertijd uw rechten en belangen te respecteren, en de wet te handhaven). Om u bijvoorbeeld de meeste relevante informatie te kunnen tonen op onze platformen, inclusief onze e-mails; om onze producten en diensten te verbeteren en te promoten; en voor administratieve doeleinden.
 • Toestemming: We rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door te mailen naar info@blueoceancarrental.com, met in de onderwerpregel “Privacy”.

 
Met welke derden delen we uw persoonsgegevens – en waarom?

Er zijn een aantal zakenpartners geïntegreerd in de diensten die we leveren, en in bepaalde gevallen dienen we uw persoonsgegevens met hen te delen. In de meeste gevallen geven we uw boekingsgegevens door aan de zakenpartners die helpen met het leveren van de dienst waar u om heeft gevraagd. Ook delen we uw gegevens met andere derde partijen zoals, partners van Blue ocean car rental en – in enkele gevallen – de autoriteiten. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom we uw persoonsgegevens zouden delen. Wilt u hier graag meer over weten?

 
Met welke derden delen we uw persoonsgegevens – en waarom?

 • Onze zakenpartners: We werken samen met zakenpartners over de hele wereld. Sommige van onze partners adverteren onze diensten, of bieden ze aan. Eveneens helpen ze onze andere zakenpartners met het aanbieden en adverteren van hun eigen producten.
 • Bevoegde autoriteiten: We kunnen uw persoonsgegevens delen met de overheids- of onderzoeksautoriteiten indien wettelijk verplicht (of wanneer de regelgeving dit voorschrijft).
 • Reclamepartners: We kunnen uw e-mailadres en andere persoonsgegevens delen met reclamepartners, zodat u relevante advertenties te zien krijgt wanneer we onze diensten via zakenpartners van derden promoten. Daarnaast werken we met externe reclamenetwerken om diensten te promoten op andere platformen,
 • instellingen: Ook werken we met externe financiële instellingen voor de verwerking van betalingen of betalingsgaranties. Wanneer u (of de rekeninghouder van de rekening waarmee de boeking is betaald) een terugbetaling aanvraagt, kan het zijn dat we bepaalde boekingsgegevens moeten delen met de betaaldienst en de desbetreffende financiële instelling. Hierbij kan ook een kopie meegestuurd worden van de boekingsbevestiging. We kunnen informatie delen met de betreffende financiële instellingen als wij dat noodzakelijk achten voor fraudedetectie en preventiedoeleinden.

 
Welke veiligheidsprocedures gebruiken we om uw persoonsgegevens te waarborgen?

Onze zakelijke systemen en procedures zorgen ervoor dat we alle nodige maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en misbruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens – alleen wanneer noodzakelijk voor hun werkzaamheden.

 
Hoe gaan we om met persoonsgegevens van kinderen?

We bieden kinderen jonger dan 18 jaar geen diensten aan, wij behouden ons het recht voor om de gegevens die wij wellicht ontvangen van iemand onder deze leeftijd, te verwijderen. In een beperkt aantal gevallen kunnen we gegevens over kinderen ontvangen, zoals in aanvraag voor een kinderstoel, of in een geschil met onze service. Als dat gebeurt, verzamelen en gebruiken we alleen de informatie met nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

 
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op onze platformen?


De medewerkers en eigenaren van Blue ocean car rental beheren de verwerking van persoonsgegevens op haar platformen. Dit kantoor is momenteel gevestigd te Zuikertuintjeweg, Willemstad, Curaçao. Als u vragen, bezwaren of opmerkingen heeft over onze werkwijze of deze Privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@blueoceancarrental.com met de onderwerpsregel “Privacy” dan komen we zo snel mogelijk bij u terug. Als het om privacy gaat, zijn wij altijd bereid om te praten.