Huurvoorwaarden

A

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

 1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder: een personenwagen, nader ook te noemen de “Huurauto”.
 2. De Huurder aanvaardt de staat waarin de huurauto zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

 

Artikel 2. Bestemming

 1. De huurauto is uitsluitend bestemd als personenwagen voor bezitters van een geldig rijbewijs.
 2. De Huurder is ouder dan 21 jaar.
 3. Voor een extra bestuurders wordt niks in rekening gebracht. 

 

Artikel 3. Borg en verzekering

 1. Het eigen risico bedraagt ANG 750,- ($ 430) dit bedrag wordt gereserveerd op de creditcard van de Huurder.
 2. De huurauto is all risk verzekerd.

 

Artikel 4. Kosten, lasten en schade

 1. De Huurder blijft ten allen tijde volledig aansprakelijk in het geval van grove schuld, nalatigheid, rijden onder invloed van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. De Huurder dient elke vorm van schade meteen te melden aan de Verhuurder. Wordt schade pas op een later moment bekend, dan kan de Verhuurder het dubbele van het eigen risico ANG 1500,- ($ 860) in rekening brengen voor het niet kunnen verhuren van de huurauto.

 

Artikel 5. Teruggave van de huurauto

 1. De Huurauto moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst.
 2. De Huurauto wordt altijd met een volle tank afgeleverd aan de Huurder. Deze dient ook zo te worden ingeleverd. Zo niet, dan zal er per streepje op de benzinemeter ANG 25,- ($ 15) worden aangerekend aan de Huurder.
 3. De Huurder is gehouden tot teruggave van de huurauto bij het beëindigen van deze huurovereenkomst om welke reden dan ook. Indien deze niet voldoet aan dit verzoek zal hij voor iedere daaropvolgende dag 100 ANG betalen.

 

Artikel 6. Algemene regels

 1. De reservering kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd, bij annulering na 24 uur dient er 25% van de rekening te worden betaald.
 2. De huurauto kan in overleg opgehaald/ingeleverd worden bij Hato Airport, hiervoor wordt ANG 60,- ($ 35) extra in rekening gebracht.
 3. Het is niet toegestaan om te roken in de huurauto. Wanneer geconstateerd wordt dat deze regel is overtreden, wordt er ANG 250,- ($ 145) in rekening gebracht.
 4. De Huurder is verantwoordelijk voor het vervangen van de band in geval van een lekke band. Bel de roadside service voor hulp hierbij.
 5. Het is de Huurder niet toegestaan door te rijden in het geval van een brandend controlelampje.
 6. Het is de Huurder niet toegestaan door te rijden in het geval van een stijgende temperatuurmeter tot boven de helft.
 7. De Huurauto dient op de laatste huurdag op hetzelfde tijdstip te worden ingeleverd bij de Verhuurder als op het tijdstip van de dag van eerste huurdag. Voor het te laat inleveren van de Huurauto wordt er een boete in rekening gebracht van ANG 100,- ($ 60).
 8. Wanneer er een incident heeft plaatsgevonden met de huurauto zijn wij genoodzaakt om ANG 750,- ($ 430) in rekening brengen.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden in de bevoegde rechtbank te Willemstad, Curaçao.


Belangrijke informatie:

Auto-ongeluk:
Bel Roadside Assistance: 9247
(met Nederlandse mobiel: 005999-4650896)
Lege accu, onvoldoende brandstof, sleutels in
een dichte auto, wegslepen of andere autopech.
Sleep service: +5999 514 8555 of +5999 678 8595

Auto ongeluk:
Bel Forensys: 199 (met Nederlandse mobiel: 0059997471333)
Forensys MOET gebeld worden in geval van een auto ongeluk. Zij regelen verder wat op dat moment geregeld moet worden. Voertuig niet verplaatsen!
Politie en/of Brandweer: 911
Ambulance: 912